Teaterföreningens Styrelse 2017

Helena Harrysson – ordförande
Åsa Wirén Jonsson – v. ordförande
Lotta Holmström – kassör
Viktor Ståhl – sekreterare

Jessica Andersson
Kurt Bier
Emil Holmgren
Bertil Nilsson

Ersättare:
Bitte Emtell
Inger Härdin
Maj Johansson
Ann Östman

Adjungerade:
Kerstin Jourdain
Kerstin Klinga
Karin Björk – Folkets Hus

Revisorer:
Kurt Jansson
Anette Wiklund

Ersättare:
Gun Olofsson
Björn Fredriksson

Valberedning:
Lena Larsson – sammankallande
Mona Asp
Agneta Björkström