Teaterföreningens Styrelse 2018-2019

Viktor Ståhl – ordförande
Åsa Wirén Jonsson – v. ordförande
Lotta Holmström – kassör
Jessica Andersson – sekreterare

Bitte Emtell
Emil Holmgren
Bertil Nilsson
Erika O’Neill

Ersättare:
Nour Alhouda-Alsoleman
Monica Rahm
Petra Forssell Smyth
Ann Östman

Adjungerade:
Inger Härdin
Kerstin Jourdain
Kerstin Klinga
Karin Björk – Folkets Hus

Revisorer:
Kurt Jansson
Anette Wiklund

Ersättare:
Gun Olofsson
Björn Fredriksson

Valberedning:
Lena Larsson – sammankallande
Mona Asp
Agneta Björkström